Stručná charakteristika náterových hmôt

Alkydové a akrylové nátery
Nátery na týchto bázach sú najrozšírenejšie nátery používané bežnými spotrebiťeľmi. K ich nesporným výhodám patrí dobrá odolnosť voči poveternostným podmienkam, ďalej fakt, že sa jedná o jednozložkové nátery, dobré krycie vlastnosti, dobré penetračné vlastnosti, stálosť lesku a dobrá pretierateľnosť. Nevýhodou týchto náterov je však slabá chemická odolnosť, obmedzená odolnosť voči vode a obmedzená hrúbka náteru v jednej vrstve.
Chlórkaučukové nátery
Ich výhodou je, veľmi dobrá odolnosť voči vode, fyzikálne vytvrdzovanie a relatívne dobrá chemická odolnosť voči niektorým chemikáliám. Nevýhodou týchto látok je slabá odolnosť voči rozpúšťadlám, pomerne nízky obsah pevných častíc, relatívne nízka tepelná odolnosť a škodlivý vplyv na životné prostredie.
Vinylové nátery
Sú treťou skupinou jednozložkových fyzikálne vytvrdzovaných náterov. Ich výhodou je pomerne vysoká chemická odolnosť, dobrá odolnosť voči vode a relatívne rýchle vytvrdzovanie. Na druhej strane majú však slabú odolnosť voči rozpúšťadlám a relatívne nízku tepelnú odolnosť.
Epoxidové nátery
Tvoria najväčšiu skupinu náterov vytvrdzujúcich chemicky. Sú to dvojzložkové nátery pozostávajúce z bázy a tužidla. K nesporným výhodám patrí výborná chemická odolnosť, dobrá odolnosť voči niektorým chemikáliam (viď odolnostné listy), priľnavosť, veľmi nízka priepustnosť pár a vysoká mechanická odolnosť. Nedostatkom týchto náterov je kriedovatenie povrchu vplyvom UV žiarenia. Takéto nátery sú závislé od teploty počas aplikácie a vyžadujú kvalitnú predprípravu podkladu.
Modifikované epoxidy
sú modifikáciou epoxidových náterov s vysokým obsahom sušiny tzv. mastiky. Ich výhodou je vysoký obsah sušiny, možnosť nižšieho stupňa predprípravy podkladu a vysoká hrúbka nanášaného náteru v jednej vrstve.
Epoxidechtové
tvoria tretiu významnú modifikáciou epoxidových náterov. Epoxi-dechtové nátery sú pružné, majú výbornú odolnosť voči vode a sú tepelne odolné do 90°C. Ich veľkou nevýhodou je však obsah dechtu, ktorý patrí medzi karcinogénne látky.
Polyuretanové nátery
Sú ďalšou skupinou dvojzložkových chemicky vytvrdzovaných náterov. Patria medzi najkvalitnejšie nátery a k nesporným výhodám patrí výborná odolnosť voči poveternostným podmienkam, výborná stálosť lesku, chemická odolnosť a dobrá odolnosť voči rozpúšťadlám. Vytvrdzujú aj pri nižších teplotách. Ich nevýhodou je obsah látok, ktoré môžu spôsobovať alergické reakcie pokožky.
Silikátové nátery
Významnú skupinu náterov tvoria nátery vhodné pre použitie vo vysokých teplotách. Jedná sa o nátery na báze silikátovej živice obsahujúce rôzne pigmenty ľahkých kovov. Medzi najrozšírenejšie pigmenty používané pri vysokých teplotách radíme zinok a hliník. Možnosť ich využitia je až do 600°C.
Špeciálne nátery
Zvláštnou skupinou náterových hmôt sú nátery do najagresívnejších prostredí v chemickom priemysle a to sú nátery na báze vinylesteru a polyesteru. Ide zväčša o nátery vystužené sklennými vločkami s veľmi krátkou dobou spracovateľnosti a s vysokou životnosťou, za predpokladu správnej aplikácie. Používajú sa na povrchovú ochranu nádrží na rôzne chemikálie (viď odolnostný list).

Kontakt
AMCOR spol. s r. o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky
Slovakia
email telefon
Ochrana osobných údajov

Email:
Predmet:
Správa: