Tab.č. 1: Stupne korózneho napadnutia podža intenzity plochy skorodovaného povrchu podža ISO 4628.

Tab.č. 1: Stupne korózneho napadnutia podža intenzity plochy skorodovaného povrchu podža ISO 4628.
Stupeň napadnutia Intenzita napadnutia plochy (%)    
Ri 0 0 0.1%
Ri 1 0.05 1%
Ri 2 0.5 3%
Ri 3 1 10%
Ri 4 8 20%
Ri 5 40/50 30%

 


Kontakt
AMCOR spol. s r. o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky
Slovakia
email telefon
Ochrana osobných údajov

Email:
Predmet:
Správa: