Tab.č. 5: Stupne primárnej (celkovej) predprípravy povrchu

Tab.č. 5: Stupne primárnej (celkovej) predprípravy povrchu podľa  ISO 12 944.
Stupeň predprípravy povrchu Metóda prípravy povrchu Príklady podľa  ISO 8501-1 Hlavné body predprípravy povrchu Oblasť použitia
Sa 1 Otryskávanie B Sa 1
C Sa 1
D Sa 1
Slabo priľnavé okuje, hrdzu, staré nátery a cudzie látky sú odstránené. Predpríprava podkladu:   a)   Nenatretých oceľových povrchov   b)   Natretých oceľových povrchov, ak je špecifikované odstránenie starých náterov
Sa 2 B Sa 2
C Sa 2
D Sa 2
Väčšina okují, hrdze, starých náterov a cudzích nepriľnavých látok je odstránená. Zvyšky iných znečistení sú pevne priľnuté k povrchu.
Sa 2 ½ A Sa 2 ½
B Sa 2 ½
C Sa 2 ½
D Sa 2 ½
Okuje, hrdza, staré nátery a cudzie  látky sú odstránené. Zvyšky nečistôt sa na povrchu prejavujú ako mierna zmena odtieňa povrchu vo forme škvŕn a pásov.
Sa 3 A Sa 3
B Sa 3
C Sa 3
D Sa 3
Okuje, hrdza, staré nátery a cudzie  látky sú odstránené. Povrch vykazuje rovnakú kovovo šedú farbu.
St 2 Ručné čistenie B St 2
C St 2
D St 2
Slabo priľnavé okuje, hrdzu, staré nátery a cudzie látky sú odstránené.
St 3 B St 3
C St 3
D St 3
Slabo priľnavé okuje, hrdzu, staré nátery a cudzie látky sú odstránené  Povrch je očistený dôkladnejšie ako v prípade stupňa St 2, na povrchu je badateľný kovový lesk podkladu.  
F1 Čistenie plameňom A Fl
B Fl
C Fl
D Fl
Okuje, hrdza, staré nátery a cudzie  látky sú odstránené. Ostatné znečistenia sa môžu prejaviť ako rozdielny farebný odtieň podkladu.  
Be Leptanie kyselinou   Okuje, hrdza a cudzie  látky sú z náteru úplne odstránené. Náter bude odstránený pred samotným leptaním kyselinou vhodnými metódami. Napr.predchádza galvanizácii povrchov

 


Kontakt
AMCOR spol. s r. o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky
Slovakia
email telefon
Ochrana osobných údajov

Email:
Predmet:
Správa: