Povrchové úpravy

Nátery tzv. mokrými náterovými hmotami – najpoužívanejší spôsob najmä v exteriéri, ochrana oceľových konštrukcií veľkého rozsahu (stavby, nádrže, potrubné mosty, vodné diela, atď).

Základné druhy náterových hmôt, ich vlastnosti a použitie – viď Tab.č.8 a charakteristika druhov - viď Stručná charakteristika náterových hmôt

Voľba náterového systému – vzhľadom neexistencie univerzálneho náteru „na všetko“ je výber najvhodnejšieho zloženia náterov a hrúbky jednotlivých vrstiev veľmi dôležitou súčasťou procesu povrchovej ochrany kovov. Návrh náterového systému je po špecifikovaní požiadaviek vhodné prenechať odborníkom. Ako príklad sú uvedené základné náterové systémy náterových hmôt JOTUN ( Náterové systémy)

Aplikácia práškových NH – najprogresívnejšie rozvíjajúca sa metóda povrchovej úpravy kovov, využitie najmä pri menších prvkoch, viac informácií o práškovaní .


Kontakt
AMCOR spol. s r. o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky
Slovakia
email telefon
Ochrana osobných údajov

Email:
Predmet:
Správa: