Tab.č. 4: Stupne otryskávania a ručného čistenia povrchu

Tab.č. 4: Stupne otryskávania a ručného čistenia povrchu podľa rôznych štandardov.
SSPC štandard VIS 3,VIS 1-89 ISO 8501-1 STN 03 8221 Akceptovatelné Neprípustné
SSPC – SP 1 „Čistenie rozpúšťadlami“   r 1 Voľným okom nie sú viditeľné látky ako olej, mastnota, špina, produkty po rezaní a označovaní, a iné znečistenia. Všetky plochy, z ktorých nebolo odstránené znečistenie mastnotou , olejom a inými nečistotami.
SSPC – SP 2 „Ručné čistenie“ St 2 r 2 Na povrchu nie je viditeľný prach, olej, mastnota, a iné látky. Odstránenie voľnej hrdze, náterov a iných škodlivých látok, uvedených v definícii štandardu SSPC-SP2. Všetky plochy z ktorých nebola odstránená špina, mastnota, olej, voľné okuje, farba.
SSPC - SP 3 „Ručné čistenie za pomoci prístrojov“ St 3 r 3 Na povrchu nie je viditeľný prach olej, mastnota, a iné látky. Odstránenie voľnej hrdze, náterov, okují a iných škodlivých látok, uvedených v definícii štandardu SSPC-SP3 Všetky plochy, z ktorých nebola odstránená špina, mastnota, olej, voľné okuje, farba, hrdza.

SSPC - SP 5 „Otryskávanie na biely kov“

Sa 3 o 3 Na povrchu nie je viditeľná špina, prach, mastnota, olej a iné znečisťujúce látky. Povrch otryskaný na biely kov, špecifikovaný podľa SSPC-SP5.  

SSPC – SP 6 „Komerčné otryskávanie“

Sa 2 o 1 Na povrchu nie je viditeľná špina, prach, mastnota, olej a iné znečisťujúce látky. Kompletné odstránenie okují, hrdze a starých náterov. Je prípustná odchylka farebnosti povrchu z 2/3 každého štvorcového metra určeného podľa štandardu SSPC-SP6.
SSPC – SP 7 Sa 1   Na povrchu nie je viditeľná špina, prach, mastnota, olej a iné znečisťujúce látky. Kompletné odstránenie nepriľnavých okují, hrdze a starých náterov, tak ako    to predpisuje štandard SSPC-SP7

SSPC – SP10 „Otryskávanie skoro na biely kov“

Sa 2.5 o 2 Na povrchu nie je viditeľná špina, prach, mastnota, olej a iné znečisťujúce látky. Kompletné odstránenie okují, hrdze a starých náterov. Je prípustná veľmi malá odchýlka vo farebnosti povrchu  určeného podľa štandardu SSPC-SP10.
SSPC - SP11     Na povrchu nie je viditeľná špina, prach, mastnota, olej a iné znečisťujúce látky. Kompletné odstránenie okují, hrdze a starých náterov. Povrch musí mať požadovanú drsnosť minimálne 25 µm, tak, ako je to definované   v štandarde.

 


Kontakt
AMCOR spol. s r. o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky
Slovakia
email telefon
Ochrana osobných údajov

Email:
Predmet:
Správa: