Tab.č.7: Čistenie tlakovou vodou

Tab.č.7: Čistenie tlakovou vodou delíme na:
Umývanie nízkotlakou vodou
tlak do 60 atm, len na čistenie
Čistenie vysokotlakou vodou
tlak 60 – 680 atm
Otryskávanie vysokotlakou vodou
tlak 680 – 1700 atm
Otryskávanie ultravysokotlakou vodou
tlak nad 1700 atm

 

Stupne čistoty pri vodnom otryskávaní ultravysokotlakou vodou
WJ-1
Odstránenie starých náterov, korózie, okují a iných kontaminujúcich látok
WJ-2
Z plochy 95% povrchu odstrániť staré nátery, koróziu, okuje, na zvyšných 5% je možné ponechať pozostatky mikroskopickej korózie, starých náterov a okují
WJ-2
Z plochy 2/3 povrchu odstrániť staré nátery, koróziu, (okuje akceptovateľné) na zvyšných 1/3 je možné ponechať pozostatky mikroskopickej korózie, starých náterov a okují
WJ-3
Odstránenie voľných okují, voľných starých náterov a voľnej korózie
WJ-4
Odstránenie oleja, špiny, solí a iných nečistôt
Upozornenie:
Pri aplikácii vodného otryskávania je veľmi problematická otázka bleskovej korózie (flash corosion), preto treba minimalizovať čas medzi čistením a aplikáciou na čo najmenšiu mieru. Sú prípustné určité stupne bleskovej korózie, pričom je potrebné riadiť sa príslušnou normou upravujúcou podmienky aplikácie náterov po čistení. Tento spôsob predprípravy nie je vhodný pre materiály vyžadujúce drsný povrch.

Kontakt
AMCOR spol. s r. o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky
Slovakia
email telefon
Ochrana osobných údajov

Email:
Predmet:
Správa: