Náterové systémy

 Náterové systémy  
Ocež  
Krátkodobá ochrana (systémy)
Systém číslo Minimálna predpríprava povrchu Druh náteru Náterový systém Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch
O.1.1 Ručné čistenie na stupeň St 3 podža ISO 8501-1 Alkyd Cromoprimer 35 až 50
O.1.2 Ručné čistenie na stupeň St 3 podža ISO 8501-1 Bitumen Ballastic Black 150
O.1.3 Ručné čistenie na stupeň St 3 podža ISO 8501-1 Epoxid mastic Jotamastic 87 150 až 200
O.1.4 Ručné čistenie na stupeň St 3 podža ISO 8501-1 Alkyd Cromoprimer 35 až 50
Alkyd Pilot I 35 až 50
Alkyd Pilot II 35 až 50
O.1.5 Ručné čistenie na stupeň St 3 podža ISO 8501-1 Akryl Conseal T/U 80 až120
Dlhodobá ochrana (systémy)
Systém číslo Minimálna predpríprava povrchu Druh náteru Náterový systém Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch
O.2.1 Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 Zink-epoxidový základ Barrier 40 až 50
Dvojzložkový epoxid Penguard HB 100 až 125
Dvojzložkový epoxid Penguard Topcoat 50 až 60
O.2.2 Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 Zink-epoxidový základ Barrier 40 až 60
Vysokosušinový epoxid Jotamastic 87 200až 250
O.2.3 Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 Epoxid Penguard Special 80 až 100
Epoxid MIO Penguard Stayer 100 až 120
Polyuretan Hardtop AS 50 až 60
O.2.4 Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 Zink-epoxid Barrier 40 až 60
Epoxid MIO Penguard Stayer 100 až 120
Polyuretan Hardtop AS 50 až 60
Galvanizovaná ocež (systémy)
Kyslá atmosféra bez styku
Systém číslo Minimálna predpríprava povrchu Druh náteru Náterový systém Hrúbka suchej vrstvy v mikronoch
O.3.1 Odmasti, umy a vysuši Dvojzložkový epoxid Penguard Special 80 až 100
Polyuretán Hardtop AS 50 až 60
Kyslá atmosféra (systémy)
Kyslá atmosféra bez styku
Systém číslo Minimálna predpríprava povrchu Druh náteru Náterový systém Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch
O.4.1 Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 Epoxid Penguard Special 100
Akryl Pioner Topcoat 50
O.4.2 Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 Epoxid Penguard Special 100
Polyuretan Hardtop AS 50
Kyslá atmosféra so stykom
Systém číslo Minimálna predpríprava povrchu Druh náteru Náterový systém Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch
O.4.3 Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 Polyester Baltoflake 1000 až 1500
O.4.4 Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 Vinylester Chemflake 1000 až 1500
O.4.5 Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 Epoxid Tankguard HB 3*100
Zásadité prostredia (systémy)
Systém číslo Minimálna predpríprava povrchu Druh náteru Náterový systém Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch

O.5.1

Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1

Epoxid Penguard Special 100

Akryl

Pioner Topcoat

50

O.5.2

Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1

Epoxid Penguard Special 100

Polyuretan

Hardtop AS

50
Pitná voda (systémy)
Systém číslo Minimálna predpríprava povrchu Druh náteru Náterový systém Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch
O.6.1 Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 Bezrozpúšadlový epoxid Naviguard 300
Naviguard 300
Ponorené časti (systémy)
Systém číslo Minimálna predpríprava povrchu Druh náteru Náterový systém Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch
O.7.1 Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 Vysokosušinový epoxid Jotamastic 87 200
Jotamastic 87 200
Kontajnery (systémy)
Kontajner – interiér
Systém číslo Minimálna predpríprava povrchu Druh náteru Náterový systém Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch
K.1.1 Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 Zinkový epoxid Barrier 40
Akryl Conseal Topcoat 80
Kontajner – interiér
K.1.2 Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 Zinkový epoxid Barrier 40

Akryl

Conseal Topcoat 80
Kontajner – spodná čas
K.1.3 Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 Zinkový epoxid Barrier 40
Bitumen Ballastic Black 150
Kontajner – opravy
K.1.4 Ručné čistenie na stupeň St 3 podža ISO 8501-1 1988 Akryl Conseal Touch-up 120
Potrubia
Teplota do 250 °C pod izoláciu
Systém číslo Minimálna predpríprava povrchu Druh náteru Náterový systém Hrúbka suchej vrstvy v mikronoch
O.7.1 Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 Alkyd Aluminium Paint HR 25
Aluminium Paint HR 25
Teplota do 400 °C pod izoláciu
Systém číslo Minimálna predpríprava povrchu Druh náteru Náterový systém Hrúbka suchej vrstvy v mikronoch
O.7.2 Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 Zink-silikát Resist 78 75

 


Kontakt
AMCOR spol. s r. o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky
Slovakia
email telefon
Ochrana osobných údajov

Email:
Predmet:
Správa: