Tab.č. 3: Spôsoby odstraňovania nepriľnavých vrstiev a cudzích látok

Tab.č. 3: Spôsoby odstraňovania nepriľnavých vrstiev a cudzích látok podľa ISO 12944
Znečistenie Spôsob odstránenia Poznámka
Mastnota a olej Vysokotlaká voda Čistá voda s prídavkom odmastňovacích detergentov. Tlak menej ako 70 MPa, následne opláchnuť čistou vodou.
Para Čistá voda. V prípade pridania detergentu následný oplach vodou.
Čistenie emulziami Následne oplach čistou vodou.
Zásadité roztoky Hliník, zinok a iné metalizované povrchy majú sklon ku korózii pri použití zásaditých čistiacich prostriedkov. Následne opláchnuť čistou vodou.
Organické rozpúštadlá Množstvo organických rozpúšťadiel je nebezpečných pre zdravie.V prípade čistenia pomocou handier je nutná ich častá výmena v opačnom prípade sa nečistoty len rovnomerne rozotrú po čistenom povrchu a po odparení rozpúšťadiel vytvoria rovnomernú vrstvu.
Vo vode rozpustné nečistoty (soli) Vysokotlaká voda Čistá voda s tlakom menej ako 70 MPa.
Para Oplach čistou vodou.
Zásadité roztoky Hliník, zinok a iné metalizované povrchy majú sklon ku korózii pri použití zásaditých čistiacich prostriedkov. Následne opláchnuť čistou vodou.
Okuje Morenie v kyseline Tento proces nie je bežne uskutočniteľný na mieste aplikácie. Následne opláchnúť čistou vodou.
Suché abrazívne tryskanie Ako médium použiť ocelové broky alebo drť. Následne vznikajúci prach   a zbytky nečistôt sa odstránia ofúkaním čistým, suchým stlačeným vzduchom alebo vysávaním.
Mokré abrazívne tryskanie Následne oplach čistou vodou.
Čistenie pomocou plameňa Mechanické čistenie je požadované na odstránenie produktov vznikajúcich pri procese pálenia.
Korózia Procesy ako pri odstraňovaní okují  v spojení s:  
Ručným čistením Mechanické čistenie je možné použiť na miestach s nepriľnavou koróziou. Brúsenie je možné použiť pri korózii s vyššou priľnavosťou
Vodným otryskávaním Pre odstraňovanie voľnej korózie. Pri oceli nevytvára požadovanú drsnosť povrchu.
Miestnym otryskávaním Pre lokálne odstraňovanie korózie.
Starý náter Odstraňovače náterov Rozpúšťadlové pasty na nátery reagujúce s organickými rozpúšťadlami. Zvyšky opláchnuť rozpúšťadlom. Zásadité hmoty použiť na nátery majúce tendenciu k zmydeľňovateniu. Následne oplach čistou vodou. Odstraňovače sú odporučené pre použitie na malých plochách.
Suché abrazívne otryskávanie Ako médium použiť broky alebo drť. Následne vznikajúci prach a zbytky nečistôt sa odstránia ofúkaním čistým,  suchým stlačeným vzduchom alebo vysávaním.
Mokré abrazívne otryskávanie Následne opláchnuť čistou vodou.
Vodné otryskávanie Pre odstraňovanie slabo priľnavých náterov. Ultra vysoký tlak (nad 170 MPa) možno použiť pre čistenie pevne priľnavých náterov.
„Jemné“ otryskávanie Pre zdrsnenie organických náterov alebo na odstraňovanie neprilnavých vrstiev náterov.
Miestne otryskávanie Pre lokálne odstraňovanie náteru.
Produkty zinkovej korózie „Jemné“ otryskávanie Ľahké otryskanie na zinku môže byť vykonané korundom alebo kremičitým pieskom
Alkalické čistenie 5% roztok čpavku s abrazívnymi prísadami je možné použiť pre lokálne čistenie zinkovej korózie. Zásadité čistiace prostriedky sa používajú pre väčšie plochy. Pri zvyšovaní pH je zinok náchylný ku korózii.

 


Kontakt
AMCOR spol. s r. o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky
Slovakia
email telefon
Ochrana osobných údajov

Email:
Predmet:
Správa: