Tab.č. 6: Stupne sekundárnej (čiastočnej) predprípravy povrchu

Tab.č. 6: Stupne sekundárnej (čiastočnej) predprípravy povrchu podľa  ISO 12 944.
Stupeň predprípravy povrchu Metóda prípravy povrchu Príklady podľa  ISO 8501-1a 2 Hlavné rysy predprípravy povrchu. Oblasť použitia
P Sa 2 Lokálne otryskávanie B Sa 2
C Sa 2
D Sa 2
len na nenatretých častiach
Dobre priľnavé nátery by nemali byť poškodené. Z povrchu iných častí sú odstránené nepriľnavé nátery, hrdza, okuje a iné znečistenia. Zvyšky iných znečistení sú pevne priľnuté k podkladu. Povrchová úprava natretých oceľových povrchov so zbytkovými nátermi.
P Sa 2 ½ B Sa 2 ½ C Sa 2 ½
D Sa 2 ½
len na nenatretých častiach
Dobre priľnavé nátery by nemali byť poškodené. Z povrchu iných častí sú odstránené nepriľnavé nátery, hrdza, okuje a iné znečistenia. Zvyšky nečistôt sa na povrchu prejavujú ako mierna zmena odtieňa povrchu vo forme škvŕn a pásov.
P Sa 3 C Sa 3
D Sa 3
len na nenatretých častiach
Dobre priľnavé nátery by nemali byť poškodené. Z povrchu iných častí sú odstránené nepriľnavé nátery, hrdza, okuje a iné znečistenia. Povrch vykazuje rovnakú kovovo šedú farbu.
P Ma Lokálne strojové opracovanie P Ma Dobre priľnavé nátery by nemali byť poškodené. Z povrchu iných častí sú odstránené nepriľnavé nátery, hrdza, okuje a iné znečistenia. Zvyšky nečistôt sa na povrchu prejavujú ako mierna zmena odtieňa povrchu vo forme škvŕn a pásov.
P St 2 Lokálne ručné čistenie C St 2
D St 2
Dobre priľnavé nátery by nemali byť poškodené. Z povrchu iných častí sú odstránené slabo priľnavé okuje, hrdza, nátery a iné znečistenia.
P St 3 C St 3
D St 3
Dobre priľnavé nátery by nemali byť poškodené. Z povrchu iných častí sú odstránené slabo priľnavé okuje, hrdza, nátery a iné znečistenia. Povrch je očistený dôkladnejšie ako v prípade stupňa P St 2, na povrchu je badateľný kovový lesk podkladu.

 


Kontakt
AMCOR spol. s r. o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky
Slovakia
email telefon
Ochrana osobných údajov

Email:
Predmet:
Správa: