Ekologické zázemie

Príjemca
AMCOR spol. s r. o., Nové Zámky, Slovenská republika

Partner
Emotech B.V., Enschede, Holandsko

Spolu-financujúca Organizácia
Holandská vláda, SENTER medzinárodná agentúra Ministerstva hospodárstva

Doba realizácie
2001 - 2002 

Hodnota projektu
275,000 €

Úvod
Kovospracujúci priemysel je druhým najsilnejším hospodárskym odvetvím Slovenskej republiky. Mnoho kovospracujúcich podnikov je zameraných na prvotné spracovanie kovov prípadne na polospracované výrobky s malou pridanou hodnotou. Z tohto dôvodu mnohé podniky musia zmeniť výrobu alebo začali spolupracovať so zahraničnými partnermi. Povrchová úprava kovov je jedným z komponentov kovospracujúceho priemyslu, ktorá slúži aj ako pridaná hodnota výrobku a prispieva aj k širšiemu rozvoju tohto priemyslu.

V minulosti, pri reštrukturalizácii kovospracujúceho priemyslu niekedy dochádzalo k zanedbávaniu opatrení na ochranu životného prostredia a hlavne povrchová úprava kovov bola známa svojimi environmentálnymi problémami. Na juhozápade Slovenska sa nachádza viacero väčších a stredných kovospracujúcich podnikov takéhoto typu. 
Spoločnosť AMCOR spol. s r. o., so sídlom v Nových Zámkoch je príkladom takejto spoločnosti, ktorá sa v procese modernizácie a rozšírenia svojich výrobných kapacít potýka s radom problémov ako sú napríklad:

  • Výrobné zariadenia spĺňajúce normy EU, (ako napr. DIN) sú na Slovensku ťažko dostupné
  • Slovenské limity na vypúšťanie znečistenia sú porovnateľné s limitmi EÚ a vyžadujú si výrobné technológie produkujúce menšie znečistenie
  • Súčasné technológie mnohokrát neumožňujú dosiahnutie zákazníkmi požadovaných kvalitatívnych parametrov; ale modernizácia technológie zvýši konkurencie schopnosť spoločnosti
Na základe podpísaného Memoranda o porozumení medzi Slovenskom a Holandskom v rámci vzájomnej Slovensko-Holandskej ekonomickej spolupráce, bola vybraná spoločnosť AMCOR spol. s r. o. ako demonštračný príklad výrobnej technológie s minimálnym dopadom na životné prostredie pre kovospracujúci priemysel, predovšetkým v procese predúpravy kovových výrobkov.

Slovensko-Holandská ekonomická spolupráca
Hlavným cieľom projektu bolo prezentovať “ekologické technológie” pre predpovrchovú úpravu kovov na Slovensku, pričom bola snaha naplniť tento cieľ prostredníctvom implementácie Holandskej technológie s minimálnymi dopadmi na životné prostredie. Ďalším dôležitým cieľom projektu je rozvoj dlhodobej spolupráce medzi Slovenskými a Holandskými spoločnosťami prostredníctvom obchodno-technických dohôd, kde samotný projekt propaguje moderné Holandské technológie v oblasti povrchových úprav.V rámci projektu Royal Haskoning zabezpečoval riadenie projektu v Holandsku a na Slovensku, Emotech B.V. dodal zariadenia a AMCOR spol. s r. o. v spolupráci s Kovoprojektom ES spol. s r. o. zabezpečili prípravu lokality. Ďalej bol v spolupráci s V.O.M. Holandsko a ASPEK zo Slovenska spracovaný “ekologický manuál”, ktorý bude dostupný aj ostatným Slovenským spoločnostiam.

Technológia
Projekt zahŕňa predúpravu kovových výrobkov, t.j. odmasťovanie, fosfátovanie, oplach a sušenie. Linka predúpravy pozostáva zo štyroch zón, pričom odmasťovanie a fosfátovanie sa realizuje v prvej zóne. Z procesnej vody je odstraňovaný olej a voda je opätovne použitá v procese fosfátovania. Následne sú výrobky oplachované v troch oplachových zónach demineralizovanou vodou. Namiesto vypúšťania každej zóny, voda kaskádovito preteká z poslednej do prvej zóny proti smeru pohybu výrobkov. Prebytočná voda odteká len z prvej zóny oplachu, a znečistenie vody je veľmi nízke. Kvalita vody je podstatne lepšia v porovnaní s bežnými Slovenskými technológiami. Taktiež účinnosť linky (m3 použitej vody na m2 čisteného výrobku) je oveľa vyššia. Po opláchnutí výrobkov v troch zónach sú výrobky sušené v sušiarni. V objekte AMCORu je umiestnená nová sušiareň s efektívnym teplovzdušným kotlom. Sušiareň prepočítava potrebný odber plynu na dosiahnutie konštantnej teploty sušenia.

Výsledky
Finančné a environmentálne prínosy projektu sú nasledovné:

  • Nové zariadenie na odmasťovanie a fosfátovanie, za účelom lepšej kvality predúpravy kovových výrobkov a následne vyššej kvality povrchovej úpravy ako aj efektívnejšie zariadenie na oplach
  • Environmentálny prínos nie je len v znížení objemu odpadových vôd, ale aj v nižšej koncentrácii znečistenia a znížení spotreby vody, elektriny a zemného plynu
  • Celkovým výsledkom projektu je, že pozícia na trhu spoločnosti AMCOR spol. s r. o. sa značne zlepší a zvýši sa aj konkurencieschopnosť Slovenského priemyslu

Na záver, projekt prispel k obchodnej spolupráci medzi Slovenskými a Holandskými spoločnosťami nadviazaním nových kontaktov a dohôd o ďalšej spolupráci. Zároveň preukázal možnosť realizácie ďalších projektov na báze medzinárodnej spolupráce nielen pre oblasť kovospracujúceho priemyslu, ale aj ďalších oblastí strojárenstva.

Projekt bol realizovaný a spolufinancovaný v rámci PSO programu Agentúry SENTER Intenationaal.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Royal Haskoning
Nijmegen, The Netherlands
Mr. M. Lieberom, B.Sc.
Telefón: +31 24 3284227
Telefax: +31 24 3604737
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.royalhaskoning.com
Royal Haskoning, zastúpenie na Slovensku
Bratislava, Slovenská republika
Mr. P.Mikula, M.Sc.
Tel.: +421 905 267 109
Fax: +421 2 4341 5026
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Emotech B.V.
Enschede, The Netherlands
Mr. J. Heerink, B.Sc.
Tel.: +31 53 4301500
Fax: +31 53 4304981
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.emotech.nl
AMCOR spol. s r. o.
Nové Zámky, Slovenská republika
Ing.Karol Gogola
Tel.: +421-35-6424444
Fax: +421-35-6424445
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.amcor.sk

 

Kovoprojekt ES, spol. s r. o.
Bratislava, Slovenská republika
Ing. Oleg Leontiev
Tel.: +421 2 4341 5023
Fax: +421 2 4341 5022
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 


Kontakt
AMCOR spol. s r. o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky
Slovakia
email telefon
Ochrana osobných údajov

Email:
Predmet:
Správa: