História

Nátery tzv. mokrými náterovými hmotami – najpoužívanejší spôsob najmä v exteriéri, ochrana oceľových konštrukcií veľkého rozsahu (stavby, nádrže, potrubné mosty, vodné diela, atď).

Základné druhy náterových hmôt, ich vlastnosti a použitie – viď Tab.č.8 a charakteristika druhov - viď Stručná charakteristika náterových hmôt

Voľba náterového systému – vzhľadom neexistencie univerzálneho náteru „na všetko“ je výber najvhodnejšieho zloženia náterov a hrúbky jednotlivých vrstiev veľmi dôležitou súčasťou procesu povrchovej ochrany kovov. Návrh náterového systému je po špecifikovaní požiadaviek vhodné prenechať odborníkom. Ako príklad sú uvedené základné náterové systémy náterových hmôt JOTUN ( Náterové systémy)

Aplikácia práškových NH – najprogresívnejšie rozvíjajúca sa metóda povrchovej úpravy kovov, využitie najmä pri menších prvkoch, viac informácií o práškovaní .

Od stavu podkladu a rozsahu jeho korózneho napadnutia ( Tab.č.1 .) a od koróznej agresivity prostredia (Tab.č.2 ) sa odvíja návrh najvhodnejšej predúpravy povrchu, resp. spôsob odstraňovania nepriľnavých a cudzích látok  ( Tab.č.3 ).

Za základné spôsoby môžeme považovať:

Otryskávanie – vo všeobecnodti najvhodnejšia a najkvalitnejšia predúprava kovov. Tryskacie médium (najčastejšie kremičitý piesok) dopadá pod vysokým tlakom na povrch upravovaného podkladu. Použitie vhodnej frakcie kremičitého piesku zabezpečuje optimálny kotviaci profil upravovaného povrchu. Otryskávanie má najväčšie využitie pri aplikáciách tzv. mokrých náterov. Stupne otryskávania a charakteristika – viď Tab.č. 4, Tab.č. 5 a Tab.č. 6.

Mechanické, resp. ručné čistenie – odporúča sa len pri malých rozsahoch, prípadne pri aplikácii údržbových náterov v objektoch, kde z rôznych dôvodov nie je možné otryskávať. Spôsoby, charakteristika, stupne - viďTab.č.3, Tab.č. 4,Tab.č.5 a Tab.č. 6.

Čistenie tlakovou vodou - druhy čistenia a stupne čistoty pri vodnom otryskávaní - viď Tab.č.7

Chemická predúprava podkladu – najčastejšie využívana pri aplikácii práškových NH.


Kontakt
AMCOR spol. s r. o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky
Slovakia
email telefon
Ochrana osobných údajov

Email:
Predmet:
Správa: